Sliedrecht

dsc01029

Afbeelding 1 van 5

De firma Sliedrecht maakte in de jaren 80 vorige eeuw een viertal modelen in samen werking met Authentic Shipmodels.

Foto 1Talk of steenschuit,De tjalk is een historisch zeilend vrachtschip voor de binnenwateren. De naam werd in de 17e eeuw voor het eerst gebruikt om schepen met ronde boeg aan te duiden. Dit scheepstype kent vele uitvoeringen.De tjalk is lang, smal en ondiep van bouw, als een afgeronde doos. Verder heeft hij een volle ronde boeg en ronde kimmen. Op een paar uitzonderingen na hadden tjalken één mast. Ze voerden een gaffeltuig en waren voorzien van zijzwaarden. Tjalken werden aanvankelijk van hout gebouwd, later van ijzer en nog later van staal. In latere jaren werden ze ook voorzien van mechanische voortstuwing. Door soms sterke verschillen in uiterlijk, uitvoering, herkomst en gebruik, kregen tjalken vaak een daaraan verbonden naam.
Foto 2Friese Boeier Tot begin van de 17de eeuw werden de meeste boeiers niet uitsluitend voor de binnenwateren gebouwd, kustvaart, soms in beperkte mate, was mogelijk. Alle boeiers waren oorspronkelijk meestal vrachtscheepjes, maar sinds de 17de eeuw worden ze in toenemende mate voor de pleziervaart gebouwd. Toch werd zelfs het kopjacht nog vaak ook voor het vervoer van koopwaar gebruikt. Behalve in de vrachtvaart zijn ze ook als recherche en douanevaartuig, voor de visvangst, en als veer- of beurtscheepje gebruikt.
Foto 3- Veerschuit 18 eeuwse komt wat model betreft in de buurt van de vroege Hollandse boeiers, is allleen minder vol in de boegen.Het tuig bestaat uit het spriezeil met een topzeil erboven , een stagfok en een kluiffik.alllen het vooronder is gedekt en kan als verblijf dienen.Het achterschip is open en er zijn rondom banken geplaatst.
Foto 4– Botter is een oud Nederlands type vissersvaartuig met een plat tot licht V-vormig vlak, met een net uitspringende kiel en hoekige kimmen die overgaan in bol naar buiten lopende zijden, waarvan het boeisel boven het berghout naar binnen valt (invalling).Botters visten voornamelijk op de voormalige Zuiderzee maar werden ook gebruikt voor de kustvisserij op de Noordzee. Het type is ontstaan in de 2e helft van de 18e eeuw. Er is verwantschap aanwijsbaar met de oudere tochtschuit en het Zeeuws Waterschip.